27. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak;
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija;
3. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku.