30. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, prvo čitanje, P.Z. br. 557- predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.