34. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 33. sjednice Odbora; 
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O STANDARDIMA ZA TIJELA ZA JEDNAKOST U PODRUČJU JEDNAKOG POSTUPANJA PREMA ŽENAMA I MUŠKARCIMA TE NJIHOVIH JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U PITANJIMA ZAPOŠLJAVANJA I RADA TE O BRISANJU ČLANKA 20. DIREKTIVE 2006/54/EZ I ČLANKA 11. DIREKTIVE 2010/41/EU COM (2022) 688, , D.E.U. br. 22/014;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE VIJEĆA O STANDARDIMA ZA TIJELA ZA JEDNAKOST U PODRUČJU JEDNAKOG POSTUPANJA U PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA I RADA PREMA OSOBAMA BEZ OBZIRA NA NJIHOVU VJERU ILI UVJERENJE, INVALIDITET, DOB ILI SEKSUALNU ORIJENTACIJU, JEDNAKOG POSTUPANJA PREMA ŽENAMA I MUŠKARCIMA U PITANJIMA SOCIJALNE SIGURNOSTI TE U PRISTUPU I NABAVI ROBE, ODNOSNO PRUŽANJU USLUGA, TE O BRISANJU ČLANKA 13. DIREKTIVE 2000/43/EZ I ČLANKA 12. DIREKTIVE 2004/113/EZ COM (2022) 689, D.E.U. br. 22/015;
3. PRIJEDLOG INICIJATIVE ZA NAZIVANJE JEDNE OD DVORANA ILI SALONA HRVATSKOG SABORA PO KATI ŠOLJIĆ – predlagateljica predsjednica Odbora Marija Selak Raspudić;
4. RAZNO.

Predložena dopuna dnevnog reda je:
1. PRIJEDLOG INICIJATIVE DA SE JEDNOM OD SALONA U HRVATSKOM SABORU DA  IME ANA KATARINA ZRINSKI – predlagatelji zastupnici HDZ-a.

Izravan prijenos sjednice dostupan je putem saborskoga YouTube kanala: https://www.youtube.com/watch?v=SFPL_1Ha6Ao