50., tematska, sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića

Tema sjednice je: " Utjecaj elektromagnetskih polja baznih stanica na ljude i okoliš"

Građani Republike Hrvatske često u vidu organiziranih prosvjeda te upućivanjem predstavki, pritužbi i peticija nadležnim tijelima izražavaju nezadovoljstvo načinom postavljanja baznih stanica. Osnovni su prigovori građana da je zakonodavna regulativa podešena interesima mobilnih operatera, da za postavljanje baznih stanica nije potrebna građevinska ili lokacijska dozvola, da građani ne mogu sudjelovati u odlučivanju o postavljanju baznih stanica.

Naime, bazne stanice postavljaju se unutar naselja, u blizini škola, vrtića, bolnica i drugih javnih te stambenih objekata te narušavaju okoliš, urbane vizure, kulturno povijesne cjeline. Time se dovodi u pitanje zdravlje građana budući da nije osigurana javna i transparentna dostupnost informacija o procijenjenim i izmjerenim razinama zračenja.  Nadalje, potrebno je riješiti i pitanje korištenja bežičnog interneta u vrtićima i školama te provođenje inspekcijskog nadzora građenja baznih stanica kao i rješenja o uklanjanju baznih stanica.

U radu ove tematske sjednice očekuje se sudjelovanje predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Državnog inspektorata RH, Ureda pučke pravobraniteljice, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice općina u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice županija, Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetnog zračenja, Inicijative Zagreb bez zračenja i članova znanstvene zajednice. 

videoprijenos sjednice (YouTube)