60. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 58. I 59. SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU;
2. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2017. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge;
3. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU – PRIJEDLOG UVRŠTAVANJA ZAKONODAVNIH AKATA I INICIJATIVA EK IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM;
4. RAZNO.