73. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 72. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA RAZDOBLJE 2020.-2022.;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU;
3. UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA KOJI UDOVOLJAVAJU UVJETIMA ZA PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU.