Konferencija za medije zastupnika Darinka Kosora

dvorana Ivana Kukuljevića

O temi: "Transparentno trošenje javnog novca – primjer Bjelovar" govore: zastupnik Darinko Kosor, gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak i ekonomist Vuk Vuković.

Više o temi: Ustavom Republike Hrvatske jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, a u skladu s tim, jer građani imaju pravo znati kamo ide proračunski novac, Grad Bjelovar odlučio je otvoriti svoj Proračun prema javnosti i ponuditi aplikaciju za otvorenost proračuna. U taj projekt grad je ušao s Institutom sinergije znanosti i društva, a sve u cilju kako bi se građanima olakšalo praćenje proračuna i razvojnih učinaka koje on omogućuje. Naglasak je na interaktivnosti te jednostavnosti vizualnoga pregleda uz lako pretraživanje svih stavki tog važnog financijskog akta, kao i kako su se te stavke kretale kroz godine. Želja je da i građani aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna i da taj primjer prate i ostali gradovi u Hrvatskoj.