Konferencija za medije zastupnika Hrvoja Zekanovića

dvorana Ivana Kukuljevića

O temi: „Šutnja državne administracije“ govore: zastupnik Hrvoje Zekanović, Rozalija Bartolić, Tanja Polić Marković i Tomislav Sunić.