Okrugli stol u organizaciji zastupnika Darinka Kosora

dvorana Ivana Mažuranića

Tema okruglog stola je: "Nacrt prijedloga ovršnog zakona"

Na okruglom stolu prisustvuju: Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa sa suradnicima u ime predlagača, predstavnici Ministarstva financija, Mirjana Hrga, savjetnica Predsjednice RH, Miriam Kervatin, predsjednica Udruge blokirani sa suradnicima, Josip Šurjak, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore i odvjetnik Mićo Ljubenko, Zvjezdana Rauš-Klier, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore i javni bilježnik Mladen Ježek, Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, neovisni stručnjaci, predstavnici Klubova zastupnika u Hrvatskome saboru te Darinko Kosor, saborski zastupnik i predsjednik HSLS-a.