Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević s članovima Odbora prima izaslanstvo odbora nadležnih za europske poslove Nacionalnog vijeća i Saveznog vijeća Republike Austrije

dvorana Janka Draškovića