Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac prima izaslanstvo Visokog povjerenika Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) za nacionalne manjine

Zeleni salon