16. studenoga - Međunarodni dan tolerancije

Od 1996. godine 16. studenog se obilježava Međunarodni dan tolerancije. Taj dan je Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila danom tolerancije i pozvala svoje države članice da ga obilježavaju kako bi podigli svijest građana o važnosti poštivanja i uvažavanja različitosti. Na taj dan su države članice UNESCO-a 1995. godine usvojile Deklaraciju o načelima tolerancije kojom se ovaj dan proglašava Međunarodnim danom tolerancije.

U središtu obilježavanja, u skladu s Deklaracijom, koja definira toleranciju ne samo kao moralnu dužnost, već i pravnu i političku obvezu za pojedinca, društvene skupine i države je jačanje tolerancije kroz međusobno razumijevanje među kulturama, narodima i ljudima. Tolerancija predstavlja vrijednost koja se odnosi na razumijevanje i uvažavanje različitosti društva u kojem živimo i jedan je od preduvjeta za ostvarivanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije. Prema definiciji UNESCO-a, tolerancija je poštivanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti. Nedostatak tolerancije stvara predrasude i dovodi do diskriminacije grupa ljudi ili pojedinaca.

Kao glavni način borbe protiv netolerancije, Ujedinjeni narodi ističu zakonodavni okvir, edukaciju, pristup informacijama, osviještenost pojedinaca o povezanosti između njihovog ponašanja i pojava diskriminacije, kao i djelovanje na lokalnoj razini. Diskriminacija i marginalizacija, uz nepravičnost i nasilje, najčešći su oblici netolerancije. Obrazovanje mladih od najranije dobi ključno je za razvoj tolerancije čime se učinkovito može suzbiti pojava nasilja, diskriminacije ili marginalizacije i doprinijeti uklanjanju strahova od nepoznatog i pomoći mladima u prihvaćanju i uvažavanje različitosti.

Iz godine u godinu se organizacijom različitih manifestacijama potiče tolerancija i nenasilje u cijelome svijetu što je posebno važno u današnje vrijeme porasta konflikata koji utječu na temeljna ljudska prava. Globalnim akcijama postiže se senzibilizacija javnosti za teme međunarodne tolerancije, nenasilja, poštivanje različitosti, izbjegavanje sukoba i očuvanja mira što je od velike važnosti za zaštitu tih vrijednosti.

Nagrada UNESCO-a Madanjeet Sinhg za širenje ideja tolerancije i nenasilja dodjeljuje se svake dvije godine na Međunarodni dan tolerancije. Nagradu je utemeljio UNESCO 1995. godine u okviru obilježavanja Godine tolerancije Ujedinjenih naroda i 125. godišnjice rođenja Mahatme Gandhija, a dodjeljuje se značajnim znanstvenim, umjetničkim, kulturnim i komunikacijskim projektima čiji je cilj osiguravanje ozračja tolerancije, promicanja različitosti, svjetskoga mira, borbe protiv predrasuda i zaštite temeljnih sloboda ljudskih prava. Nagrada nosi naziv indijskog dobrotvora, umjetnika, pisca, diplomata i Ambasadora dobre volje UNESCO-a Madanjeeta Singha koji je cijeli život posvetio izgradnji međunarodne tolerancije, mira i nenasilja.