Ante Markov, Neven Mimica i Miroslav Korenika primili predsjednicu parlamenta Republike Latvije

Zagreb - U okviru službenog posjeta Republici Hrvatskoj, predsjednica Saeima Republike Latvije Ingride Udre susrela se u Hrvatskom saboru s predsjednikom Odbora za turizam Antom Markovim i članovima Odbora, predsjednikom Odbora za europske integracije Nevenom Mimicom i članovima Odbora i predsjednikom Hrvatsko-latvijske skupine prijateljstva Miroslavom Korenikom i članovima Skupine. 

Predsjednik Odbora za turizam Ante Markov upoznao je goste sa radom Odbora koji je nadležan za potporu donošenju legislative iz ovog područja, naglasivši da prihodi od turizma participira s 24% u BDP-u. Predsjednica Saeima Republike Latvije Ingride Udre istaknula je kako su Latviji posebno zanimljiva hrvatska iskustva iz ove gospodarske domene s obzirom da Latvija pokušava unaprijediti svoj turizam. U razgovoru su razmijenjena mišljenja o zakonodavnom okviru i stvaranju uvjeta za razvoj turizma koji ne bi narušio prirodne resurse kroz nekontrolirani rast. Ante Markov rekao je da da cijela zemlja predstavlja turističku destinaciju tako da su poticajni modeli u obliku poreznih olakšica na područjima od posebne državne skrbi i osiguravanje kvalitetne infrastrukture usmjereni održivom razvoju turizma na čitavom području Republike Hrvatske. U tijeku su izrade dugoročnih razvojnih strategija za posebne podtipove turizma koje će biti donesene usporedno sa novim Zakonom o turizmu. Razgovor je zaključen dogovorom o daljnjoj parlamentarnoj suradnji na ovom području.      

Predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica otvorio je sastanak riječima zahvale na potpori koju Latvija pruža Hrvatskoj na putu prema članstvu u EU, ocijenivši suradnju dvaju srodnih odbora hrvatskog i latvijskog parlamenta izuzetno dobrom. Predsjednica Saeima Ingride Udre izložila je članovima Odbora za europske integracije izazove s kojima se susretala Latvija tijekom pristupnih pregovora za EU, naglasivši kako je uloga parlamenta u njima iznimno značajna. Neven Mimica upoznao je goste s predstojećim zadacima Odbora za europske integracije u svijetlu završavanja faze screeninga i započinjanja pregovora o članstvu u EU. Dogovorena je daljnja suradnja dvaju parlamenata na području suradnje s EU.

Na početku sastanka s predsjednikom Hrvatsko-latvijske skupine prijateljstva, Miroslavom Korenikom i članovima Skupine Ingride Udre istaknula je kako suradnja među skupinama prijateljstva može imati značajnu ulogu u parlamentarnoj suradnji dviju zemalja, te je dodala kako je potrebno intenzivirati suradnju i na nivou škola i fakulteta, koju bi podupirali članovi parlamenata. Miroslav Korenika se složio s ovim prijedlogom, rekavši da grad Varaždin već započinje proces suradnje među školama, odnosno da traži školu partnera u Rigi. U nastavku se razgovaralo o iskustvima Latvije u pristupnim pregovorima s EU. Ingride Udre upozorila je da je u tranzicijskom periodu pristupanja EU iznimno važno izvijestiti javnost o reformama vezanim za gospodarstvo i državnu upravu. Na kraju sastanka Miroslav Korenika je prihvatio poziv za uzvratni posjet Latviji.