Gordan Jandroković i Neven Mimica primili predsjednika Stalnog odbora za vanjske i europske poslove Zastupničkog doma Malte

Zagreb - Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica sa članovima odbora, primili su u radni posjet predsjednika Stalnog odbora za vanjske i europske poslove Zastupničkog doma Malte Jasona Azzopardia. 

U razgovorima je konstatirano da su odnosi dviju prijateljskih zemalja odlični, bez otvorenih pitanja, ali da se svakako u budućnosti mogu intenzivirati na određenim područjima, posebice jačom gospodarskom suradnjom i povezivanjem.

Gordan Jandroković zahvalio je Malti na potpori koju pruža Hrvatskoj na putu prema EU članstvu. Jason Azzopardi ponudio je u ime svog Odbora i parlamenta Malte svaku stručnu i praktičnu pomoć Hrvatskom saboru i saborskim odborima, posebice na planu prenošenja iskustava usklađivanja legislative, kao i obavljanje stručne obuke za službenike Sabora u parlamentu Malte. U razgovorima je istaknuta važnost postizanja političkog konsenzusa parlamentarnih stranaka po pitanju europskih integracija i ulaska zemlje u EU. Jason Azzopardi rekao je da u Malti nije bilo političkog konsenzusa kao u Hrvatskoj po pitanju EU članstva, štoviše, u parlamentu Malte vodila se burna i aktivna rasprava po tom pitanju, no istaknuo je Azzopardi, ona je rezultirala pozitivnim ishodom. Naime, javnost je bila detaljno informirana o svim pitanjima koja se tiču njihove budućnosti u EU, što je dovelo do rasta javne podrške po pitanju članstva u EU te konačnim pozitivnim izjašnjavanjem građana na referendumu. 

Gordan Jandroković rekao je da je u Hrvatskom saboru osnovan Nacionalni odbor za praćenje pregovora sa EU, koji je u stalnoj komunikaciji s pregovaračkim timom, a pregovarači u cijelosti izvještavaju članove Odbora o tijeku pregovora. Naglasio je da pregovarački proces koji je Malta vodila s EU Hrvatska uzima kao primjer jer je Malta uspjela ispregovarati one izuzetke u pregovorima kojima je zaštitila svoje nacionalne interese, poput pitanja prodaje nekretnina strancima. Malta je uspjela ispregovarati čak 77 posebnih aranžmana odnosno dogovora s EU. Jandroković je zaključio da je Hrvatskoj važna kvaliteta, ali i dinamika pregovora jer želi u bliskoj budućnosti postati članicom EU. Jason Azzopardi rekao je da je svakako bolje da u zemlji postoji umjereni optimizam i da ulaskom u EU on postupno raste, nego umjetno stvorena visoka razina očekivanja od EU koja po ulasku u EU može drastično pasti. „Hrvatsku doista ne treba vući prema dolje, da bude vezana za druge zemlje kandidate jer svaku zemlju treba posebno vrednovati. Malta snažno podržava Hrvatsku, i zajedno sa Austrijom, to su dvije zemlje koje najjače podržavaju Hrvatsku da se što je moguće prije pridruži EU“.  

U razgovoru s Nevenom Mimicom jedna od tema bila je uloga Odbora za europske integracije, posebice na planu ubrzavanja zakonodavnog dijela prilagodbe, kao i nadgledanja primjene tako usklađenog zakonodavstva. Mimica je rekao da je primjer Malte u pregovorima Hrvatskoj izuzetno značajan, kao i njena iskustva. Azzopardi je rekao da je Malta uvijek bila predvodnica u davanju potpore Hrvatskoj za članstvo u EU i da svoja iskustva i pomoć želi dati na raspolaganje Hrvatskoj. Razgovaralo se i o važnosti komunikacijske strategije za informiranje javnosti o EU, gdje Hrvatska želi slijediti dobar primjer Malte koja je vrlo uspješno upoznala i pripremila svoje građane za referendum i budućnost zemlje u EU, dajući im temeljite i točne informacije o svim prednostima, ali i nedostacima članstva. Taj posao treba biti zajednički kako vlade, tako i parlamenta i civilnog društva. Azzopardi je naglasio da što je veći nedostatak informacija, to je više sumnji i pada podrška javnosti, a „stavljanjem karata na stol i gledajući sve alternative, priključenje EU je ipak najbolji izbor“.