Ivica Račan i Neven Mimica primili Radnu skupinu za proširenje Vijeća EU

Zagreb - Predsjednik Nacionalnog odbora Ivica Račan i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica primili su Radnu skupinu za proširenje Vijeća Europske Unije. 

Cilj posjeta Radne skupine za proširenje Vijeća EU-a, u kojoj su predstavnici 25 država članica EU-a, bio je bliže upoznavanje s Hrvatskom, njezinom vanjskom politikom, strukturom za vođenje pregovora o pristupanju RH EU-a, te s tijekom pregovaračkog procesa. Radna skupina za proširenje trenutno je najvažnija radna skupina Vijeća EU-a za RH, budući da će ona raspravljati o svim poglavljima pregovora, odnosno u ovoj fazi o svim izvješćima screeninga .

Ivica Račan rekao je da je cilj formiranja Nacionalnog odbora u Hrvatskog saboru bio okupljanje i homogeniziranje svih parlamentarnih snaga  u zajedničkom nastojanju da Hrvatska što kvalitetnije i brže prijeđe put pregovora i ostvari članstvo u EU. Konstatirao je da je Nacionalni odbor do sada uspješno djelovao, a sljedeći tjedan Izvještaj o radu naći će se pred zastupnicima i biti raspravljen na plenarnoj sjednici. „Svjesni smo da brzina i kvaliteta pregovora ovisi o nama samima u Hrvatskoj“, naglasio je Račan, dodavši da je jednako važno pravovremeno pripremiti pregovaračke pozicije Hrvatske i definirati strateške ciljeve. 

Neven Mimica iznio je tri temeljne funkcije Odbora za europske integracije: prva je procjena razine uskladbe nacionalnog zakonodavstva sa europskim, druga  je rasprava o velikim europskim temama i njihova refleksija na Hrvatsku, a treća je aktivna suradnja sa parlamentarnim odborima države regije i država članica EU. Osim ovoga, uloga Odbora je i praćenje implementacije zakona, kao i djelovanje na provedbi Komunikacijske strategije, približavanjem i upoznavanjem hrvatskih građana sa europskim institucijama i EU, te procesom pregovora i pristupanja. Smatra da u javnosti treba otvoriti debatu o Europi, a da su dobre i argumentirane rasprave pravi lijek za skepticizam građana. Izrazio je uvjerenje da hrvatska javnost u konačnici neće biti prepreka ulasku Hrvatske u EU.    

Predstavnica Austrije Bernadette Klosch, trenutno predsjedajuće zemlje EU, predstavila je Radnu grupu, rekavši da se ona bavi pregovorima po svim poglavljima, te je ustvrdila da do sada proces screeninga dobro napreduje, a Bruxelles prima izvješća o dobroj pripremljenosti Hrvatske i hrvatskih pregovarača. 

Razgovaralo se i o potrebi dinamiziranja potpore hrvatske javnosti za članstvo Hrvatske u EU, gdje je Račan primijetio da Hrvatska nije zadovoljna postotkom potpore javnosti, a jedan od uzroka nalazi u činjenici nedovoljne informiranosti i još uvijek nedovoljnog rada državnih institucija sa građanima na približavanju tema vezanih za EU.  Potpredsjednica Hrvatskoga sabora i članica Nacionalnog odbora Vesna Pusić mišljenja je da će podrška javnosti porasti kako će pregovori odmicati i da će pred sam referendum dostići visoki stupanj podrške. Član Nacionalnog odbora Gordan Jandroković smatra potrebnim što više govoriti o temama EU i to objektivno, a građani će, uvjeren je, znati prepoznati i realno procijeniti interes Hrvatske i u skladu s time se izjasniti na referendumu. 

Razmijenjena su mišljenja i o nekim pitanjima koja će biti predmet pregovora, uključujući pitanje stjecanja nekretnina za strance u Hrvatskoj. 

Predstavnik Europske Komisije David Daly rekao je da usprkos činjenici da najveći dio posla treba napraviti zemlja kandidat, Hrvatska treba znati da nije sama i da postoji 25 država članica, kao i Europska komisija koja je potpuno voljna pomoći hrvatskim naporima.