Održan okrugli stol o ulozi Hrvatske gorske službe spašavanja u sustavu turizma

Zagreb – U suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja (HGSS), Državnom upravom za zaštitu i spašavanje te Ministarstvom turizma, saborski Odbor za turizam u Hrvatskome saboru u četvrtak je pod predsjedanjem predsjednika Odbora Gorana Beusa Richembergha održao okrugli stol o temi "Prevencija, sigurnost, spašavanje – Uloga Hrvatske gorske službe spašavanja u sustavu turizma". 

Okrugli je stol okupio više od 70 sudionika - predstavnike nekoliko ministarstava, saborskih odbora, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske turističke zajednice, strukovnih turističkih udruga, županija, Hrvatskoga crvenog križa, nacionalnih parkova te osiguravajućih društava.

Pročelnik HGSS-a Vinko Prizmić uvodnim je izlaganjem otvorio okrugli stol, a prezentaciju je održao i dr. sc. Jadran Perinić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje. U navedenim izlaganjima i raspravi koja je uslijedila upozoreno je na brojne nedostatke i izazove s kojima je suočen sustav spašavanja u Republici Hrvatskoj. Između ostaloga, upozoreno je na nedorečenost zakonskih propisa, manjkavosti u organigramu sustava spašavanja čije bi elemente, smatraju, trebalo bolje povezati. Ukazano je nadalje i na nelogičnosti u sustavu upotrebe vojnih letjelica u civilne svrhe te osiguravanja potrebnih dozvola za njihovo korištenje u slučajevima spašavanja unesrećenih ili stradalih. Raspravljalo se i o problemu nepostojanja primjerenog sustava osiguranja kojim bi se krajnjem korisniku turističkih usluga u Hrvatskoj omogućila odgovarajuća pomoć u okviru osiguravateljne politike. Usto, upozoreno je na još uvijek nedefinirani sustav izobrazbe i licenciranja osoba ovlaštenih za voditeljske i instruktorske poslove u takozvanom pustolovnom turizmu. 

Sudionici okruglog stola naglasili su i potrebu izgradnje svijesti o obvezama koje Hrvatska preuzima ulaskom u punopravno članstvo Europske unije koje će se moći ispuniti isključivo dobro izgrađenim sustavom prevencije i zaštite turista.

Istaknuta je i potreba razvoja sustava informiranja turista kako bi se izbjegle moguće nezgode te potreba definiranja kriterija za pružatelje usluga. Pritom je naglašeno kako je kvalitetna procjena rizika gotovo jednako važna kao i samo spašavanje. Izdvojena je i ideja da se na tragu toga što i Hrvatski crveni križ dobiva 1% iz boravišne pristojbe iznađe model kojim bi se iz boravišne pristojbe izdvojila sredstva koja bi se usmjerila u fond sredstava za spašavanje.

Na temelju provedene rasprave, Odbor za turizam na svojoj će idućoj sjednici prihvatiti zaključke i preporuke koje će uputiti svim relevantnim državnim tijelima radi unapređenja sustava nadzora, prevencije i spašavanja u Republici Hrvatskoj kao sigurnoj i u smislu zaštite i spašavanja dobro pripremljenoj i organiziranoj turističkoj destinaciji.
 

Autor: Odbor za turizam