Šime Prtenjača sastao se s predstavnicima SIGMA-e

Zagreb - Predsjednik odbora za financije i državni proračun Šime Prtenjača sastao se s predstavnicima SIGMA-e (Support for Improvement in Governance and Management) u sastavu: Francois Roger Cazala, Francoise Guillarme i Ake Hajlmarsson. 

Na sastanku se razgovaralo  o ulozi Odbora za financije i državni proračun prilikom raspravljanja o Izvješću o izvršenju državnog proračuna kao i o Izvješću Državnog ureda za reviziju o trošenju sredstava proračunskih korisnika. Francois Roger Cazala konstatirao je da bi o Izvješću Državnog ureda za reviziju o trošenju sredstava proračunskih korisnika trebalo raspraviti prije rasprave o Prijedlogu državnog proračuna za sljedeću godinu. Također je postavljeno pitanje je li obrazloženje koje Vlada podnosi uz Prijedlog državnog proračuna samo informativne naravi ili je takvo da koristi pri lakšem razumijevanju proračunskih stavki. 

Predsjednik Odbora za financije i državni proračun konstatirao je da Vladina obrazloženja predstavljaju korisne informacije s obzirom na to da su predstavnici parlamentarnih stranaka u Saboru zainteresirani za detaljne informacije koje se tiču državnog proračuna. Osim Vladinih obrazloženja važnu ulogu imaju i smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2006. - 2008. godine koje su donesene prošle godine u okviru kojih je donesen i proračun za 2006. godinu. U nastavku se razgovaralo i o mogućnosti da se državni proračun prezentira Saboru na tri razine, a ne na četiri kao što je to do sada bio slučaj. Šime Prtenjača se složio da bi na ovaj način bilo jednostavnije voditi proračun, ali je i dodao da zbog transparentnosti državnog proračuna i interesa zastupnika, kako bi mogli iščitati i pojedine programe koji se realiziraju na razini lokalne samouprave, postoje četiri razine.