4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- provedbu potvrđenih međunarodnih akata koji uređuju zaštitu ljudskih prava,
- načelna pitanja, prijedloge i mišljenja u vezi s ostvarivanjem odredbi Ustava Republike Hrvatske o slobodama, pravima i obvezama čovjeka i građanina,
- ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda,
- ostvarivanje prava nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, i predlaganje mjera za ostvarivanje tih prava,
- pravni i stvarni položaj hrvatskih manjina u susjednim zemljama i predlaganje mjera za unaprjeđivanje svekolike suradnje radi očuvanja njihovoga nacionalnog identiteta,
- međudržavne ugovore i programe međunarodne kulturne, prosvjetne i druge suradnje kada je to od interesa za pojedine nacionalne manjine,
- financiranje određenih potreba nacionalnih manjina,
- druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina surađuje sa znanstvenim i stručnim, te Vladinim i nevladinim organizacijama koje djeluju na području zaštite ljudskih i etničkih prava, s odgovarajućim radnim tijelima parlamenata drugih država te s inozemnim i međunarodnim tijelima koja djeluju na području zaštite ljudskih i etničkih prava.
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina surađuje s radnim tijelima nadležnim za predstavke i pritužbe i s drugim radnim tijelima Zastupničkog doma te može razmatrati i pitanja iz djelokruga tih radnih tijela, ako ocijeni da su značajna za zaštitu ljudskih ili etničkih prava.

Članstvo

Imenovani članovi

Črpić, dr. sc. Gordan, tajnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, iz reda predstavnika vjerskih zajednica
Rajić, Simo, vanjski suradnik na pravnim poslovima Srpske pravoslavne crkve, iz reda predstavnika vjerskih zajednica
Miljević, Željko, član Izvršnog odbora Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, iz reda predstavnika udruga za zaštitu ljudskih prava
Sarnavka, Sanja, koordinatorica Grupe za ženska ljudska prava B. a. B. e., iz reda predstavnika interesnih udruga žena

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti