4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Milan Đukić (SNS)

Đukić, Milan

Rođen je 10. 4. 1947. u Dnopolju (Donji Lapac). Završio I. stupanj Ekonomskog fakulteta.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

srpsku

Izabran:

  • kandidat Srpske narodne stranke

Izborna jedinica: