4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Tibor Santo (LS)

Santo, Tibor

Rođen je 28. siječnja 1954. u Zdencima. Završio Medicinski fakultet u Zagrebu; specijalist javnog zdravstva.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

mađarsku

Izabran:

  • lista Liberalne stranke

Izborna jedinica: