4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Borislav Graljuk (LS)

Graljuk, Borislav

Rođen je 4. ožujka 1949. u Derventi (BiH). Završio Filozofski fakultet u Zagrebu.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Stranačka pripadnost:

Zastupa manjinu:

austrijsku, bugarsku, njemačku, poljsku, romsku, rumunjsku, rusinsku, rusku, tursku, ukrajinsku, vlašku i židovsku

Izabran:

  • lista Liberalne stranke

Izborna jedinica: