Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, drugo čitanje, P. Z. br. 232

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 32. sjednici održanoj 8. veljače 2013. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 1. veljače 2013. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je o predmetnom Zakonu, na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo i obrazložio razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, u odnosu na rješenja iz prvog čitanja ovoga Zakona.

U raspravi na Odboru iznijeta su sljedeća stajališta:
- Iznijeto je mišljenje da bi ipak trebalo smanjiti broj posebnih računa za
financiranje troškova izborne promidžbe političkim strankama koje će sa kandidacijskim listama izlaziti u više izbornih jedinica zbog kompliciranog sustava i većih troškova. Također je iznijeto mišljenje da svaki kandidat i izborna lista mora imati svoj žiro račun zbog transparentnosti i bolje kontrole trošenja financijskih sredstava.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik mr.Srđan Gjurković, dipl.oec. predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
mr.Srđan Gjurković,dipl.oec.