Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, drugo čitanje, P.Z. br. 232

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 27. sjednici održanoj 6. veljače 2013. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. veljače 2013. godine.

Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo kako je donošenje ovoga Zakona nužno obzirom da se njime predlaže daljnje unapređenje sustava financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe nadogradnjom postojećih zakonskih rješenja u pitanjima koja su se u provedbi važećeg Zakona pokazala nedostatno uređena te kvalitetnijim i primjerenijim rješenjima pojedinih pitanja.

U raspravi je istaknuto mišljenje kako je potrebno preispitati odredbe ovoga Prijedloga koje se odnose na otvaranje posebnih računa za financiranje izborne promidžbe te obvezu banaka da bez odgode izvijeste Državno izborno povjerenstvo o otvaranju odnosno zatvaranju računa. Također je istaknuta primjedba u vezi neodređenosti ovoga Prijedloga u pogledu otvaranja posebnih računa za financiranje izborne promidžbe u slučaju koalicije stranaka.

Odbor većinom glasova (6 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Peđu Grbina, predsjednika Odbora.    

     PREDSJEDNIK ODBORA
 
                                       Peđa Grbin