7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

Djelokrug rada

Na temelju članka 45. Poslovnika Hrvatskoga sabora (“Narodne novine” br. 81/13.) Hrvatski je sabor na sjednici 18. prosinca 2013., donio Odluku o onivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (“Narodne novine” br.156/13.). Osnovna zadaća Povjerenstva za fiskalnu politiku je razmatrati i procjenjivati primjenu fiskalnih pravila, odnosno:
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine;
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna;
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanproračunskih korisnika i projekcija za srednjoročno proračunsko razdoblje;
– razmatranje i usporedba makroekonomskih i proračunskih projekcija s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanproračunskih korisnika i projekcija za srednjoročno proračunsko razdoblje i
– utvrđivanje nastanka katastrofe, odnosno postojanja većih gospodarskih poremećaja koje imaju značajan utjecaj na financijsko stanje općeg proračuna, a uslijed čega se privremeno odgađa primjena fiskalnog pravila, pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjoročnom razdoblju. Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatski sabor je na sjednici 28. veljače 2014. godine donio Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku („Narodne novine“ br. 30/14.).

Članstvo

Predsjednik

Potpredsjednik:

  • dr. sc. Ante Žigman, predstavnik Hrvatske narodne banke

Članovi:

  • - mr. sc. Vesna Kasum, predstavnica Državnog ureda za reviziju
  • - dr. sc. Danijel Nestić, predstavnik Ekonomskog instituta Zagreb
  • - dr. sc. Vjekoslav Bratić, predstavnik Instituta za javne financije
  • - doc. dr. sc. Saša Drezgić, iz reda predstavnika ekonomskih fakulteta (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
  • - dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević, iz reda predstavnika pravnih fakulteta (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci)