Pregled stajališta Povjerenstva za fiskalnu politiku

18. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnoga proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. godine

17. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o primjeni fiskalnih pravila za 2017. godinu i projekcijama primjene fiskalnih pravila temeljem Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2021. (12. lipnja 2018.)

16. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu državnoga proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu (13. studenoga 2017.)

15. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu (7. studenoga 2017.)

14. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnoga proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2017. godine (26.9.2017.)

13. Stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o primjeni fiskalnih pravila za 2016. godinu (27. lipnja 2017.)

12. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o prijedlogu Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu (9. prosinca 2016.)

11. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (22. 11. 2016.)

10. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. godine (11. 11. 2016.)

9. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o primjeni fiskalnih pravila za 2015. (11.11.2016.)

8. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o primjeni fiskalnih pravila za 2015. (3.6.2016.)

7. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. (14. ožujka 2016.)

6. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. (17.9.2015.)

5. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o primjeni fiskalnih pravila za 2014. (9.6.2015.)

4. stajalište o Prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. (21.11.2014.)

Stajalište o prijedlogu drugog rebalansa Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu te planu Ministarstva financija o ispunjavanju fiskalnog pravila za 2014. godinu (7.11.2014.)

Izvješće o procjeni fiskalne politike za 2013. godinu i Izvješće o neispunjavanju fiskalnog pravila (16.7.2014.)

Stajalište o primjeni fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u vezi s Prijedlogom godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (5.6.2014.)

Stajalište o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. (11.3.2014.)