Najave

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković te član Odbora i predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Marko Pavić sudjeluju na LXV. sastanku Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)

Lisabon, videokonferencija