Najave

Sastanak Povjerenstva za fiskalnu politiku s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda

Ured predsjednice Povjerenstva, videokonferencija

Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Zdravka Bušić sudjeluje na sastanku Odbora za socijalna pitanja, zdravlje i održivi razvoj Parlamentarne skupštine Vijeća Europe

videokonferencija

20. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Stjepana Radića Više