5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Miljenko Dorić (HNS)

Dorić, Miljenko

Rođen je 11. rujna 1950. u Bribiru. Završio Medicinski fakultet u Rijeci (VSS – doktor medicinskih znanosti). Sveučilišni profesor. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Izabran:

  • lista Hrvatske narodne stranke i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: