5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

O izaslanstvu

Hrvatski Sabor na sjednici 27. siječnja 2004. donio je Odluku o izboru Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

Osnovne zadaće Parlamentarne skupštine Vijeća Europe su razvoj demokracije i zaštita ljudskih prava, što ona postiže aktivnostima usmjerenima na jačanje funkcioniranja pravnog sustava i pravne države, slobode medija, prosvjetu, kulturu, zaštitu okoliša i jačanje demokracije na lokalnoj razini.

Parlamentarna skupština Vijeća Europe savjetodavno je tijelo. Njezinih 630 članova dolaze iz 46 nacionalnih parlamenata. Zastupnici u Skupštini (315) i njihovi zamjenici (315) biraju se ili određuju u nacionalnim parlamentima. Broj zastupnika zemalja članica ovisi o broju stanovnika (od dva do najviše 18). Sve glavne političke skupine u nacionalnom parlamentu moraju biti zastupljene.

Republika Hrvatska je punopravnom članicom Vijeća Europe postala 6. studenoga 1996. godine nakon čega njeni predstavnici redovito sudjeluju u radu više od pedeset stalnih i ad hoc tijela Vijeća Europe, te na raznim stručnim skupovima koja se organiziraju u Strasbourgu, u zemljama članicama i u Republici Hrvatskoj. Od ulaska u punopravno članstvo, hrvatski predstavnici redovito i aktivno sudjeluju na sastancima Odbora ministara (jednom godišnje sastaju se na razini ministara vanjskih poslova, a svakog tjedna na razini veleposlanika - stalnih predstavnika zemalja članica pri Vijeću Europe).

Skupština sama odlučuje o svom dnevnom redu i bavi se aktualnim pitanjima i onima koja bi to tek mogla postati, a vezana su za probleme suvremenoga društva kao i pitanja iz međunarodne politike.