5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Milorad Pupovac (SDSS)

Pupovac, Milorad

Rođen je 5. studenoga 1955. u Ceranju Donjem, Benkovac. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio studij opće lingvistike i filozofije. Magistrirao na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) te doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS – diplomirani lingvist; profesor filozofije; doktorat u području humanističkih znanosti - polje filozofije; sveučilišni nastavnik).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Zastupa manjinu:

srpsku

Izabran:

  • lista Samostalne demokratske srpske stranke

Izborna jedinica: