9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Darko Milinović (HDZ)

Milinović, Darko

Rođen je 25. travnja 1963. u Gospiću. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - liječnik, doktor medicine). 

Kontakt:  
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata 25. svibnja 2017.; zamjenik zastupnika je Marijan Kustić
  • dužnost zamjenika zastupnika od 5. travnja 2019. obnaša Martin Baričević

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: