7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Boris Šprem (SDP)

Šprem, Boris

Rođen je 14. travnja 1956. u Koprivničkim Bregima. Završio Pravni fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik). Preminuo 30. rujna 2012. (Houston, SAD).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

30.09.2012.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je mandat prestao smrću 30. rujna 2012.; dužnost zamjenice zastupnika od 26. listopada 2012. započinje obnašati Vesna Želježnjak

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

  • predsjednik Sabora (od 22.12.2011. do 30.09.2012.)

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: