Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o privatnim detektivima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 148

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 15. sjednici održanoj 17. rujna 2008. raspravljao o Prijedlogu zakona o privatnim detektivima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. kolovoza 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o privatnim detektivima usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

mr. sc. Neven Mimica