Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. 758

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 56. sjednici održanoj 26. rujna 2007. raspravljao o Prijedlogu zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. kolovoza 2007. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio potpredsjednika Odbora.

      POTPREDSJEDNIK
      ODBORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
      
      Vladimir Kurečić