Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025.

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 48. sjednici održanoj 3. srpnja 2019. godine, razmotrio je Prijedlog strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. lipnja 2019. godine.

Odbor za gospodarstvo,na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženu strategiju kao matično radno tijelo.

Uvodno izlaganje podnio je predstavnik predlagatelja. 

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

STRATEGIJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA RAZDOBLJE 2019.-2025.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora, predsjednika Odbora.    

PREDSJEDNIK ODBORA
Darinko Kosor