Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s rasprave o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na 37. sjednici, održanoj 23. siječnja 2020. godine, raspravljao je o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 3. siječnja 2020. godine.

Sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je Prijedlog zakona razmatrao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. 

Predstavnica predlagatelja uvodno je naglasila da se tijekom izvještajnog razdoblja u ustrojstvenim jedinicama Uprave za zatvorski sustav nalazilo ukupno 11352 zatvorenika,  od čega na izdržavanju kazne zatvora 6781, maloljetničkog zatvora 17, mjere upućivanja u odgojni zavod 89 i mjere istražnog zatvora 4465. Nadalje, tijekom 2018. godine bilo je 2662 kažnjenika, od čega 586 zatvorenika kojima je u prekršajnom postupku izrečena kazna zatvora, 366 kojima je izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora, te 1710 osoba kojima je određeno zadržavanje u prekršajnom postupku. Ukupni zatvorski kapacitet u izvještajnom razdoblju iznosio je 3900 mjesta, a na dan 31.12.2018. ukupno je 3217 osoba boravilo u svim ustrojstvenim jedinicama zatvorskog sustava. Ukupno je 4119 zatvorenika izdržavalo kaznu zatvora, od čega je 95% muškaraca, te 5% žene.

Evidentirano je 56 slučajeva primjene prisile, 18 smrtnih slučajeva te 3 slučaja samoubojstva. Vezano za prava zatvorenika i njihovu zaštitu, podnesene su 93 žalbe nadležnom sucu izvršenja, 203 pritužbe Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav i probaciju. U odnosu na 2017. godinu povećan je broj službenika zatvorskog sustava za 9 zaposlenika, na dan 31. prosinca 2018. godine u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i centrima ukupno je 3558 sistematiziranih radnih mjesta, a popunjeno je 2611 radnih mjesta. 

U raspravi je pohvaljen detaljan i precizan izvještaj uz napomenu kako bi na pojedinim mjestima trebalo bolje obrazložiti razloge zbog kojih su stvari takve kakve jesu. Vezano uz popunjenost radnih mjesta zabrinjava velik broj nepopunjenih radnih mjesta, a pritužbe na premali broj službenika dolaze od zatvorenika i pojedinih čelnika sindikata. Posebno zabrinjava podatak kako nedostaje zdravstvenog osoblja, tako da je pregled psihijatra teško dostupan unatoč velikom interesu zatvorenika. U raspravi je ukazano i na porast nasilja među zatvorenicima za 31%, te velika siva zona jer se, prema anketi Pučke pravobraniteljice, brojni slučajevi ne prijavljuju. U odnosu na smještajne uvjete iz Izvješća nije vidljiva cjelokupna slika jer se prikazuju ukupni podaci te nije vidljivo kako je u 10 od 14 zatvora popunjenost bila veća od 100%, najviše u Osijeku gdje je popunjenost bila 160 %. Izneseno je i kako je loš normativni okvir vezano uz smještaj djece sa majkama zatvorenicama, budući da djeca ne mogu ostati s majkama nakon prve godine života.

Predstavnica predlagatelja pojasnila je kako se izvješća o popunjenosti dobivaju na dnevnoj razini, a prekapacitiranost se najvećim dijelom odnosi na pritvorenike jer je smještaj uvjetovan dostupnošću sudu. Zatvor u Osijeku uvijek ima velik broj pritvorenika zbog migrantske  krize tako da je često prekapacitiran. Problem zadržavanja liječnika vidljiv je u zdravstvenom sustavu RH jer je velik broj liječnika otišao raditi u inozemstvo. Uprava za zatvorski sustav raspisuje natječaje za liječnike no na njih se nitko ne javlja. U odnosu na premali broj službenika za zapošljavanje bila je potrebna posebna odluka Vlade te je prošle godine i donesena tako da je zaposleno više službenika. Nedostatak službenika posebno je prisutan na moru gdje  se taj problem rješava premještanjem službenika. 

Nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je većinom glasova  (9 glasova „ ZA“ i 1  glas “ SUZDRŽAN“ )  odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti Tomislava Žagara, potpredsjednika Odbora.  


PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Milorad Pupovac