Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na 56. sjednici održanoj 27. ožujka 2007. godine, razmatrao je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. ožujka 2007. godine.
Odbor je raspravu proveo kao zainteresirano radno tijelo.
U uvodnom izlaganju je predstavnica predlagatelja kratko istaknula da Središnji državni ured za upravu, kao nadzorno tijelo, kontinuirano prati provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama te njegovu provedbu ocjenjuje sve učinkovitijom iz godine u godinu. Naglasila je, također, da je jedan od razloga manjeg broja zahtjeva ovlaštenika prava na pristup informacijama tijekom 2006. godine je i objavljivanje informacija kojima raspolažu tijela javne vlasti u službenim glasilima, informatičkim medijima i putem sredstava javnog priopćavanja.
Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru  predložiti da donese sljedeći


ZAKLJUČAK


Prihvaća se Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu.
Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Ratka Gajicu, potpredsjednika Odbora.          
                                                                                       

                                                                                         POTPREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                              Ratko Gajica