Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Konačnom prijedlogu zakona o socijalnoj skrbi, P.Z.E. br. 218

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 20. sjednici održanoj 19. siječnja 2022. godine razmotrio je konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi, P.Z.E. br. 218, koji je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. siječnja 2022. godine.
Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno je predstavnica predlagatelja obrazložila osnovne značajke Konačnog prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi, te pojasnila razlike u odnosu na Prijedlog zakona. U odnosu na Prijedlog zakona, tekst je nomotehnički dorađen, a prihvaćene su i neke primjedbe iznesene u raspravi o Prijedlogu zakona. 

U raspravi koja je uslijedila opetovano je izražena bojazan da će nakon restrukturiranja centara za socijalnu skrb biti uručenih otkaza, što je otklonjeno kao mogućnost. Pozdravljeno je povećanje osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade, uz opasku kako bi ono trebalo biti još veće jer predviđena sredstva s obzirom na rast cijena životnih potreba nije dovoljno za podmirenje osnovnih potreba korisnika, međutim u okviru raspoloživih financijskih sredstava to ovaj put nije moguće ostvariti. Naime, na godišnjoj razini za provedbu zakonskih novina potrebno je 1,1 milijarda kuna.
Od strane svih sudionika rasprave pozdravljeno je micanje imovinskog i prihodovnog cenzusa vezano uz ostvarivanje prava na osobnu invalidninu, što korisnici traže još od 1998. godine, kao i povećanje iznosa osobne invalidnine.

Zaključno, iako postoji velik konsenzus struke, korisnika i javnosti o potrebi reforne sustava socijalne skrbi, kao i o ciljevima te reforme, istaknuto je kako u stručnim krugovima postoje otpori nekim rješenjima (primarno osnivanju Zavoda za socijalnu skrb i gubitka pravne osobnosti dosadašnjih centara za socijalnu skrb), te je izraženo uvjerenje kako ti otpori neće rezultirati izostankom primjene reformskih mjera.


Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (5 glasova za, 1 glasom suzdržan i 3 glasova protiv) prihvatili sljedeći Zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da donese Zakon o socijalnoj skrbi.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određena je dr. sc. Vesna Vučemilović, predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
dr. sc. Vesna Vučemilović