Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, P.Z. br. 127

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 9. sjednici Odbora, održanoj 21. travnja 2021. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. ožujka 2021. godine.

Odbor je o Prijedlogu raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske dodatno je pojasnila razloge podnošenja ovog Prijedloga zakona,  navodeći kako je nužno mijenjati i dopuniti postojeći Zakon jer se i sustav volonterstva razvija i zakon normativno mora uvažiti napretke. Pored toga, kako bi mogao funkcionirati Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, potrebno je predvidjeti mogućnost imenovanja zamjenika članova Odbora. Vezano uz volonterske centre, kao iznimno važne u sustavu organizacije i promocije volontiranja, u Prijedlogu se definira način financiranja i pojam programa volonterskog centra.

U raspravi koja je uslijedila, svi nazočni članovi Odbora pozdravili su ovakav Prijedlog zakona. Otvorila se rasprava vezana uz vrednovanje volonterskog rada. Istaknuto je kako volontiranje nije i ne može biti zamjena za stažiranje koje je regulirano zakonom i predviđeno za stjecanje određenih stručnih kompetencija u pojedinim strukama. Međutim, istaknuto je, volonteri moraju biti prepoznati kao osobe koje su stekle određeno radno iskustvo (premda ne i radni staž), i njihovo poklonjeno vrijeme treba biti nagrađeno. Neki od prijedloga mogućeg vrednovanja volontiranja su: da iskustvo stečeno volontiranjem donosi dodatne bodove prilikom upisa na fakultet, ili da se iskustvo i znanja stečena volontiranjem dodatno vrednuju prilikom zapošljavanja, osobito ukoliko je volontiranje obavljano u srodnoj djelatnosti, pa su i stečena znanja dobrodošla poslodavcu.

Iznesena su i razmišljanja o volontiranju u kriznim situacijama, kojemu smo svi svjedoci nakon prošlogodišnjih potresa u Zagrebu, Petrinji, Sisku i Glini. Uz ponos s obzirom na velik odaziv volontera iz svih dijelova Republike Hrvatske, ostaje za razmisliti je li se organizacijski i na koji način moglo olakšati ili poboljšati volontiranje. Svakako bi veća koordinacija organizatora i mnogobrojnih volontera koji u izvanrednim okolnostima izlaze na teren bila dobrodošla.

S obzirom da se kroz cijeli Prijedlog zakona vrši zamjena sintagme „volonterka ili volonter“ riječju „volonter“, postavljeno je pitanje je li to u neskladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i čini li se na taj način korak unatrag u ravnopravnosti spolova. U tom smislu, predlagatelji su objasnili kako je do ovih izmjena došlo zbog usklađivanja s člankom 13. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 74/2015).

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora jednoglasno su (sa 7 glasova ZA) podržali sljedeći zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.

Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio dr. sc. Vesnu Vučemilović, predsjednicu Odbora i g. Veljka Kajtazija, potpredsjednika Odbora.


POTPREDSJEDNIK
Veljko Kajtazi