Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj

Izvješće Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj o Prijedlogu godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Hrvatskoga sabora raspravio je na 2. sjednici, održanoj 16. svibnja 2008. godine, Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. svibnja 2008. godine.

Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao kao zainteresirano radno tijelo.

U raspravi je naglašena potreba usklađenja hrvatske statistike sa načelima Eurostata, budući da  naše statističke evidencije nisu potpune po mnogim modelima. Stoga ne možemo pratiti proizvodnju, koje ni nema dovoljno, na način kako to određuje Eurostat. Imajući u vidu sve otežavajuće okolnosti od nedostatka svijesti o važnosti statistike do needuciranosti kadrova kao i neusklađenosti metodologija i obuhvata data je podrška nastavku svih aktivosti u predmetnom Prijedlogu.

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2008. GODINE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Dragicu Zgrebec, predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA

Dragica Zgrebec, dipl. oec