Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, prvo čitanje, P.Z. br. 528

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 38. sjednici održanoj 13. ožujka 2019. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, prvo čitanje, P.Z. br. 528, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Arsen Bauk, zastupnik u Hrvatskom saboru  aktom od 19. studenoga 2018. godine. 
    Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske Klasa (022-03/18-12/105, Urbroj: 50301-27/12-19-7) od 23. siječnja 2019. godine.
Odboru je dostavljena inicijativa Crvenog križa Brač i udruge ''Brački pupoljci''. 
Predlagatelj je uvodno kazao da su odredbom članka 47. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu navedene skupine građana s pravom na povlašteni prijevoz s popustom u javnom prijevozu te skupine građana koje ostvaruju pravo na besplatni prijevoz u javnom prijevozu. Istaknuo je da zakonsko rješenje nije prilagođeno osobama s invaliditetom s prebivalištem na otoku koji su zbog svojih posebnih potreba prisiljeni putovati na kopno te djeci s teškoćama u razvoju, a kojima je uz jednog ili dvoje pratitelja potrebna i pratnja s vozilom. U tom smislu, akciju je pokrenulo Gradsko društvo Crvenog križa Brač te je predloženi Zakon realizacija njihove inicijative koja je dobila i širu podršku.  
Također predlaže da se dobrovoljni darivatelji krvi izjednače s onim dobrovoljnim darivateljima krvi koji ostvaruju pravo na povlašteni gradski prijevoz u mnogim gradovima u Republici Hrvatskoj zato što je stanovnicima otoka pomorski prijevoz u pravilu jedini „gradski“ prijevoz.  
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske obrazložio je razloge zbog kojih Vlada predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog ovog zakona. 
U raspravi se većina članova Odbora suglasila s utvrđenim mišljenjem Vlade te pozdravljaju najavljene izmjene Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, koje će između ostalih, obuhvatiti i tematiku prava posebnih skupina građana koje ostvaruju pravo na besplatan ili povlašten prijevoz,  s naglaskom na prava osoba s invaliditetom, osobito radi činjenice da prijevoz invalida kao posebne kategorije nije uređen važećim Zakonom. Rečeno je da je izrada cjelovitih izmjena i dopuna važećeg Zakona u završnoj fazi, a u njezin rad uključena je i predstavnica udruga osoba s invaliditetom. 
    U raspravi je istaknuto da se ovaj prijedlog Zakona odnosi samo za osobe koje imaju prebivalište na otoku. Naglašeno je da otočani temeljem prebivališta na otoku već uživaju opsežna prava npr. pravo na besplatan prijevoz ostvaruju: djeca (1-3 godine, predškolci, učenici), studenti, umirovljenici ili osobe starije od 65 godina, a pravo na prijevoz s popustom postoji za sve ostale otočane dok se ta prava temeljem zakona ne ostvaruju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, već mnoge jedinice lokalne samouprave za svoje građane snose troškove povlaštenog ili besplatnog prijevoza.  
Isto tako, nejasno je iz kojih bi opravdanih razloga darivatelji krvi s prebivalištem na otoku, uz sva prava koja ostvaruju kao otočani, trebali imati još neka dodatna prava kao darivatelji krvi, koja prava ne bi imali drugi darivatelji krvi koji nemaju prebivalište na otoku.
Obzirom na činjenicu da je pravo na mobilnost, odnosno na pristupačnost prijevoza osobama s invaliditetom, osobito djeci, od izuzetne važnosti, potrebno je ovo pitanje riješiti za stanovnike cijele Republike Hrvatske, od hrvatskih otoka do Slavonije. Stoga je u raspravi zatraženo da se ukoliko je to moguće, pravo na besplatan prijevoz zakonski regulira za sve osobe s invaliditetom. Ukoliko to nije moguće, zamoljeno je da jedinice lokalne samouprave financijski izađu u susret i iznađu način za naknadu troškova prijevoza ovim svojim stanovnicima, njihovim pratiteljima i vozilima kako je to riješeno u većini hrvatskih gradova i općina.
Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (6 ”za” i  5 “protiv”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak:

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u linijskom
povremenom obalnom pomorskom prometu, P.Z. br. 528

    Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.

        PREDSJEDNIK ODBORA 

                                                       Pero Ćosić