Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 732

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 44. sjednici održanoj 25. rujna 2019. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 732, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. rujna 2019. godine.
 
Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se Predloženim zakonom vrši  usklađivanje s odredbama Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), u dijelu odredbi kojima se upućuje na dužnosnički položaj pomoćnika ministra. Slijedom navedenoga, predloženim zakonom propisuje se da prijedlog za sudjelovanje službenika inspekcije u obavljanju inspekcijskih i drugim poslova temeljem posebnih zakona u području cestovnog prometa i cesta na poziv inspekcijskih službi država članica Europske unije predlaže ravnatelj upravne organizacije u sastavu Ministarstva. 

U raspravi je većina članova podržala reformske mjere decentralizacije i racionalizacije kojima se prenose veće ovlasti županijama te ih smatraju mjerama za jačanje županija. S tim u vezi, dio članova Odbora izrazio je zabrinutost osiguranim sredstava za pokriće dodatnih troškova jer smatraju da ta sredstva ne bi trebala biti posebna stavka u državnom proračunu nego izravni prihod županija. Pri tome su se osvrnuli na dosadašnja loša iskustva kojima su se prenosile ovlasti na tijela regionalne samouprave, a nisu dugoročno bili osigurani izvori financiranja. 

Također je raspravljano o reformskoj mjeri depolitizacije koja se odnosi na pomoćnike ministra.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora  je većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „protiv”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 

Pero Ćosić