Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvještaju o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu; Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu; Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu; Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2017. godinu

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 32. sjednici održanoj 9. svibnja 2018. godine, proveo je objedinjenu raspravu o Izvještaju o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Allianz ZB d.o.o društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, aktom od 29. ožujka 2018. godine; o  Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, aktom od 30. ožujka 2018. godine; o Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo PBZ  CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, aktom od 30. ožujka 2018. godine i o Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2017. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. aktom od 29. ožujka 2018. godine.

Odbor je navedena Izvješća raspravio sukladno čl.179.st.2. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, kojim Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu; Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu; Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova  PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu; Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za  2017. godinu.
U uvodnom izlaganju predstavnici predlagatelja istaknuli su da je obvezni mirovinski fond zasebna imovina bez pravne osobnosti, koji se kao fond posebne vrste osniva radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova mirovinskog fonda i ulaganja tih sredstava s ciljem povećanja vrijednosti imovine mirovinskog fonda radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima mirovinskog fonda, u skladu sa zakonskim odredbama.

U 2017. godini obvezni mirovinski fondovi upravljali su imovinom preko 91 milijarde kuna, što je porast od 9,2% u odnosu na prethodnu godinu.
Krajem 2017. godine u obveznim mirovinskim fondovima nalazilo se ukupno 1.844.272 članova, ostvarili su svojim članovima prinos od 4,57% u fondovima kategorije A, 3,06% u kategoriji B, te 6,08% u kategoriji C. Imovina na računima osiguranika porasla je dijelom zbog redovitih uplata doprinosa, a dijelom zbog ostvarenih prinosa na uložena sredstva.

Obvezni mirovinski fondovi kategorije A, namijenjeni mlađim članovima i onima koji preferiraju nešto rizičniju imovinu, koja posljedično, u dužem roku, može osigurati i veće prinose, ulagali su oko 52% sredstava u domaće državne i korporativne obveznice, te oko 42,6% u domaće i inozemne  dionice, a od ukupne neto imovine tek 0,64% čini imovina fondova kategorije A.

Obvezni mirovinski fondovi kategorije B, slijednici su jedinstvenih obveznih mirovinskih fondova od prije vremena uvođenja kategorija A, B i C te sukladno tome kategorija obveznih mirovinskih fondova u kojoj je najviše članstva i imovine, fondovi kategorije B, najveći dio imovine čini imovina fondova kategorije B, oko 95,05%. Ulagali su oko 72,9% sredstava u domaće državne obveznice, te oko 22,4% u domaće i strane dionice.

Obvezni mirovinski fondovi kategorije C, namijenjeni su članovima koji su najbliže umirovljenju, osobama kojima je do starosne mirovine ostalo manje od 5 godina te je njihova sklonost rizicima najmanja, imovina fondova kategorije C čini 4,31%. U ovoj kategoriji fondova potpuno je zabranjeno ulaganje u vlasničke vrijednosne papire. Fondovi kategorije C ulagali su gotovo isključivo u domaće državne obveznice.

Na kraju 2017. godine ukupna imovina obveznih mirovinskih fondova iznosila je preko 91 milijarde kuna. Neto mirovinski doprinosi uplaćeni u 2.stup iznosili su 5,7 milijardi kuna, dok su isplate iz 2. stupa iznosile 659 milijuna kuna. Obvezni mirovinski fondovi u 2017. godini zaradili su 2,73 milijardi kuna svojim članovima. Najveći doprinos zaradama OMF-ova u 2017. godini ostvaren je ulaganjem u domaće državne obveznice te inozemne dionice.
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske kratko je obrazložila pisano mišljenje Vlade na navedene Izvještaje.
U raspravi su članovi Odbora podržali financijske rezultate za 2017. godinu, te su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskome saboru da se o Izvještajima provede rasprava i na sjednici Sabora.

 

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (7 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeće
Zaključke

 

1. Prihvaća se Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu,

2. Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu,

3. Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu,

4. Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2017. godinu,

5. Predlaže se Hrvatskome saboru da provede raspravu na sjednici Sabora o Izvještaju o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu, Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017. godinu, Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova  PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima  za  2017. godinu,   Izvještaju o radu  obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2017. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.


Predsjednik Odbora

Gordan Maras