Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Prijedlogu odluke o proglašenju „Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke“

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 71. sjednici Odbora, održanoj 27. ožujka 2007. godine, raspravio je Prijedlog odluke o proglašenju „Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke“ koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. veljače 2007. godine.
Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.
Tijekom rasprave podržan je prijedlog da se 07. lipanj proglasi „Nacionalnim danom borbe protiv raka dojke“.
Rak dojke je najčešća maligna bolest i vodeći uzrok smrtnosti od karcinoma u žena. I u Republici Hrvatskoj, istaknuto je, svake se godine povećava broj novooboljelih i umrlih.
U daljnjoj raspravi, izneseno je mišljenje da je primarna i sekundarna prevencija još uvijek najučinkovitija u borbi protiv ove bolesti. Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke, koji je usvojen u lipnju 2006. godine, predviđa se mamografsko snimanje jedanput u dvije godine, za sve žene u dobi od 50 do 69 godina. Tako organizirani oblik prevencije jedan je od najučinkovitijih načina ranog otkrivanja raka dojke koji sa sobom nosi i visoki postotak preživljavanja. Uz redovite kliničke preglede i ultrazvučni pregled dojki to predstavlja najbolji način spašavanja života velikog broja žena.
Proglašenje „Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke“ , po mišljenju članova Odbora, biti će poticaj ženama u skrbi za očuvanje zdravlja ranim otkrivanjem bolesti i većom sigurnošću izlječenja.
Tijekom rasprave upozoreno je na relativno slab odaziv na preglede mobilnim mamografima, posebno u ruralnim sredinama. Kao osnovni uzrok ovom slabom odazivu članovi Odbora vide pitanje troškova prijevoza do mjesta pregleda. Predloženo je stoga veće sudjelovanje medija, udruga žena volonterki operiranih od raka dojke i dr. koji bi upozoravali na važnost mamografskog pregleda. Po mišljenju članova Odbora, bilo bi korisno predvidjeti i mogućnost organiziranih besplatnih prijevoza, iz udaljenih mjesta do mjesta gdje se nalazi mobilni mamograf  i obavlja pregled.
Nakon rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

Odluku o proglašenju „NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV RAKA DOJKE“ u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Marka Turića, predsjednika Odbora.

 

        PREDSJEDNIK ODBORA

                    Prof.dr.sc. Marko Turić