Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Prijedlogu odluke o proglašenju „Nacionalnog dana zaštite na radu“

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 73. sjednici Odbora, održanoj 16. svibnja 2007. godine, raspravio je Prijedlog odluke o proglašenju „Nacionalnog dana zaštite na radu“, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. travnja 2007. godine.
Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predstavnik predlagatelja u uvodnom obrazloženju  upoznao je Odbor da se 28. travanj u 120 zemalja obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike.
U kraćoj raspravi, podržavajući ovaj Prijedlog Odluke, članovi Odbora su istakli da se provedbi zaštite na radu mora posvetiti posebna pozornost. Zaštita na radu, osim zaštite života i zdravlja, sadrži i značajne gospodarske aspekte.
Međutim, izraženo je i mišljenje, da je obrazloženje Prijedloga odluke šturo i nedostatno. Naime, po mišljenju člana Odbora, potrebno je šire obrazložiti razvoj zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, usvojene zakonodavne i institucionalne okvire koji su otvorili mogućnost kvalitetnih socijalnih dijaloga o zaštiti na radu.
Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ODLUKU O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA ZAŠTITE NA RADU“

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Marka Turića, predsjednika Odbora.

        PREDSJEDNIK ODBORA
                   
  Prof.dr.sc. Marko Turić