Odbor za razvoj i obnovu

Izvješće Odbora za razvoj i obnovu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 223

Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 15. sjednici održanoj 12. prosinca 2008. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je Hrvatskome saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. prosinca 2008. godine.

Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom aktu raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.

U uvodnom obrazloženju predstavnika predlagatelja naglašeno je da donošenje izmjena i dopuna Zakona o tržištu plina proizlazi iz potrebe stvaranja pravnog okvira za donošenje pravilnika o organizaciji tržišta plina i omogućavanja trgovanja plinom između trgovaca i opskrbljivača na transparentnom sustavu, odnosno omogućavanje obavljanja energetske djelatnosti na poticajan način sukladno pravilima tržišta za one energente koji su tržišni i koji se, sukladno propisanim uvjetima i pravilima obavljaju kao javne usluge.

U raspravi je ukazano na predloženo proširenje tržišnih djelatnosti s trgovinom plina i organiziranjem tržišta plina, uz izraženu bojazan da će takva rješenja plaćati krajnji korisnik kojem će cijena plina biti veća.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova ”za”, 1 glas ”suzdržan”) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je gospođa mr. sc. Zdenka Čuhnil.

PREDSJEDNICA ODBORA

mr. sc. Zdenka Čuhnil