Odbor za razvoj i obnovu

Izvješće Odbora za razvoj i obnovu s rasprave o Godišnjim financijskim izvještajima Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu

Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 5. sjednici  održanoj 17. lipnja 2008. godine, razmotrio je Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Hrvatska banka za obnovu i razvitak, aktom od 16. svibnja 2008. godine.

Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o Godišnjim financijskim izvještajima raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik Hrvatske banke za obnovu i razvitak iznio je osnovne odrednice predmetnog Izvješća istaknuvši kao prioritete obnovu i poticanje razvoja hrvatskog gospodarstva, te jačanje regija, a posebno poticanje razvoja područja od posebne državne skrbi. Primarna je bila financijska podrška usmjerena infrastrukturnim projektima, projektima malog i srednjeg poduzetništva, turizmu te kreditiranju poljoprivrednih programa. Prema iznijetim podacima iz poslovanja Banke razvidno je pozitivno poslovanje, u izvještajnom razdoblju u kojem je, u odnosu na početak godine,  ukupna bilančna suma povećana za 17%. Također je istaknuto da je ostvareno povećanje od 22% sredstava usmjerenih malom i srednjem poduzetništvu, u ukupnom iznosu od 3 milijarde kuna. Navedeno je da su tom segmentu  smanjene kamatne stope i iznose  4% a iste se primjenjuju na korisnike kredita koji sredstva ulažu u brdsko-planinska područja, odnosno iznose 2% godišnje ukoliko ispunjavaju i kriterij tržišne konkurentnosti. Osim toga, navedeno je da je Banka uvela Program kreditiranja Razvoj turizma na selu.

U raspravi je iskazano zadovoljstvo primarnom opredjeljenju Banke da usmjerava sredstva u navedena područja, naročito zbog pozitivnih učinaka u hrvatskom gospodarstvu, razvoju područja posebne državne skrbi, i otvaranja novih mogućnosti razvoja turističkih seljačkih gospodarstava. 

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika HBOR-a članovi Odbora jednoglasno su odlučili Hrvatskome saboru predložiti  donošenje sljedećeg 

ZAKLJUČAK 

Prihvaćaju  se Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu.  

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je gospođa mr. sc. Zdenka Čuhnil, predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
                            
mr. sc. Zdenka Čuhnil