Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 72. sjednici održanoj 23.  siječnja  2007. godine raspravio je  Prijedlog kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga   koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske  aktom pod brojem 5030108-06-1 od  07. prosinca  2006. godine.

Odbor je rečeni Prijedlog kodeksa raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor je u raspravi utvrdio da je Vlada Republike Hrvatske podnijela Hrvatskom saboru na usvajanje rečeni Kodeks sukladno članku 23. Zakona o udrugama.

Odbor je u raspravi podržao rješenja iz Prijedloga kodeksa.
Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova «ZA» i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom) predložio Hrvatskom saboru da donese 


K O D E K S
POZITIVNE PRASKE, STANDARDA I MJERILA ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA

u  tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
       
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.
     

               PREDSJEDNIK ODBORA
 
    Dražen Bošnjaković