Odbor za vanjsku politiku

Izvješće Odbora za vanjsku politiku o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Prijelaznog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 135

Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora na 13. sjednici održanoj 12. lipnja  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Prijelaznog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. travnja 2017.

Odbor za vanjsku politiku raspravljao je o Prijedlogu ovog zakona Vlade Republike Hrvatske kao matično radno tijelo.

Tijekom rasprave istaknuto je da je cilj Prijelaznog sporazuma promicanje skladne i postupne integracije Gane u svjetsko gospodarstvo, jačanje postojećih odnosa između stranaka te omogućavanje Gani bescarinskog pristupa tržištu Europske unije do stupanja na snagu sveobuhvatnog sporazuma o gospodarskom partnerstvu sa zemljama Zapadne Afrike, koji će pomoći u smanjenju siromaštva, promicanju regionalne integracije, gospodarske suradnje.

Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora jednoglasno je podržao Prijedlog Vlade Republike Hrvatske i odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o potvrđivanju Prijelaznog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio dr. sc. Miru Kovača, predsjednika Odbora za vanjsku politiku.


PREDSJEDNIK ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU
dr. sc. Miro Kovač