Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006., P. Z. E. br. 88

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 14. sjednici održanoj 14. veljače   2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006., P. Z. E. br. 88, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. veljače 2017.   

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

4.  Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno preispitati odredbu članka 5. točke 7. s obzirom na poslove Ministarstva i navedeni rok. Nadalje, u članku 16. suvišan je stavak 2. s obzirom da je njegov sadržaj obuhvaćen  stavkom 1.

5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Dražen Bošnjaković